Vi utför hållfasthetsberäkningar
Estlands och Baltikums största lager för arkitektoniska glasfästen
1600+ projekt i Baltikum och Skandinavien

Speciallösningar

R-FIX hjälper kunder att utföra komplicerade och stora projekt genom att erbjuda teknisk support samt projektering och tillverkning av projektbaserade produkter.

Ibland kan det hända att standardprodukter inte kan användas i specialprojekt av kostnadsskäl, på grund av monteringssvårigheter eller specifika infästningsbehov.

Oftast hjälper det vid sådana fall att anpassa standardprodukten till projektet, t.ex. genom användning av särskilda infästningshål eller räckesprofiler med särskild anodisering.

Men det förekommer även infästningsbehov där det inte räcker med anpassning av standarprodukter och sådana fall behöver speciallösningar.

Vi ger råd i projekteringsskedet, hjälper att komplettera arbetsritningar och välja lämpliga fästbeslag.

Genom åren har vi hjälpt både projektörer och byggare att skapa många säkra och kostnadseffektiva glas-och-stålkonstruktioner och kan utifrån den erfarenheten ge råd och tips för bästa lösningar.

Vår arbetsprocess

STEG 1

Vi kartlägger kundens behov av fästbeslag tillsammans med kunden utifrån projektritningar och gällande krav. Våra erfarna specialister hjälper att hitta en lösning som är både tilltalande, säker och konkurrenskraftig.

STEG 2

Vi väljer ut lämpliga standardprodukter eller designar skräddarsydda produkter för projektet. Vi väljer alltid de mest kostnadseffektiva lösningarna för kunden.
I designprocessen utför vi hållfasthetsberäkningar för både glas och fästbeslag utifrån glasets egenvikt och de laster glaset utsätts för såsom brukslast och vindlast. Beroende på projektets svårighetsgrad gör vi beräkningar både manuellt och använder programmet Autodesk Nastran för FEM (Finite Element Method) beräkningar.

STEG 3

Vi föreslår lämpliga infästningslösningar för projektet och ger kundens projektörer handledning för korrekt användning av våra produkter i projektet.

STEG 4

Vi tillverkar de för projektet godkända fästbeslagen och utför vid behov lasttester i laboratorium för att verifiera deras överensstämmelse med gällande krav.

STEG 5

Vi levererar produkterna enligt överenskommelse till byggplatsen eller till kundens verksamhet. Tillsammans med produkterna överlämnar vi även alla nödvändiga handlingar för projektet – DoP certifikat och användaranvisningar.

STEG 6

Vi finns alltid tillgängliga för kunden även efter försäljningen och hjälper att lösa eventuella uppkomna frågor.

Här kan du själv räkna ut glastjockleken för önskade räcken med användning av vår kalkylator

ReferensGlasfasaden för kontorsbyggnaden Alma Tomingas

Arkitekten ville ge kontorsbyggnaden Alma Tomingas en representativ fasad som är upphängd på över 20 meter långa glaspelare. Så höga glaspelare är extra känsliga för böjknäckning orsakad av vindlaster och fasadens egenlast. Därför har vi konstruerat glaspelare som är 850 mm breda och 52 mm tjocka.

Videopresentation av projektet.

Arkitektur och rendering: Arkitektbyrå PLUSS OÜ

Sepise7-Alma Tomingas_glass-facade_Arhitektuuribüroo-PLUSS_rendering

ReferensGlasfasad och -tak med glasbalkar

Kunden kontaktade oss med önskemål om en bra lösning på glasfasad och ljusinsläpp i tak för deras centrum för psykisk hälsa (National Forensic Mental Health Service) i Irland. Det enda som fanns tillgängligt var arkitektoniska ritningar för byggnaden.

Spider-glass-facade-with-glass-fins

ReferensMatinkylä simhalls glasväggar med glaspelare

Arkitekten har ritat tre glasväggar med glaspelare för Matinkyläs simhall, varav två är ytterväggar och en som avskiljande vägg mellan caféet och bassängen.

I ytterväggarna används 3-glaskasetter och i mellanväggen 2-glaskasetter. Alla glaskasetter är upphängda på bärande glaspelare med hjälp av punktfästen och spiderbeslag.

Matinkyla-Swimming-Hall_glass-walls-with-glass-fins

ReferensDubbel fasad med punktfästen

Kunden kontaktade oss med önskemål om en teknisk lösning för en byggnads glasfasad med punktfästen i Innovatums forskningsanläggning.

Utifrån inlämnade uppgifter om vindlast utförde vi FEM hållfasthetsberäkningar för att hitta lämplig glastjocklek.

Foton: Michael Jönsson

Point-fixed_double-skin_facade_innovatum_science-park_trollhattan

ReferensGlasfasaden för parkeringshuset i Solna beach

Parkeringshuset Solna beach i Stockholm med sina 11 våningsplan och unika runda form passar fint ihop med kontorsbyggnaderna i näromgivningen. Parkeringshusets fasad består av glaspartier som är lagda både vågrätt och lodrätt i olika vinklar. Glaspartierna sitter i den bärande stålramen med punktfästen som projekterades och tillverkades speciellt för detta projekt.

Photo: Michael Perlmutter

Klaasfassaad Parking_Garage_Campus_Solna_(c) Michael Perlmutter

ReferensGlasräcken med guldfärgad profil

För Mono byggnad i Stockholm hade arkitekten ritat glasräcken med en bottenprofil och en ovanpåliggande U-list. Arkitekten önskade anodiserade profiler med särskild färgton och handledare i samma kulör. Vi skickade kunden prover på olika färgtoner för anodisering, bland vilka kunden gjorde sitt val. Dessutom designade vi U-lister med specialmått enligt kundens önskemål och tog fram nya aluminiumformar.

Kuldse profiiliga klaaspiirded MariaBangata2B

ReferensGlastak för Grand Poet Hotel

Vår kund behövde ett tak av glaskassetter med oerhört höga krav på snölastkapacitet – 7,5 kN/m². Kravet berodde på omständigheten att glastaket är lägre beläget mellan andra tak, med en risk för stora snöras från dessa närliggande tak.

För att hitta lämpliga glastjocklekar utförde vi FEM-hållfasthetsberäkningar som visade att rätt tjocklek för glaskassetter är 10 mm härdat + 1012.4 härdat-laminerat. Fästbeslag – punktfästen för glas och spindelbeslag – har designats kraftigare än vanligt för att klara av stora snölaster.

klaaspakettidest katus_Grand-Poet-Hotel

ReferensGlastaket i Otaniemi tunnelbanestation

För Otaniemi tunnelbanestation i Helsingfors projekterades en glasgardinvägg som förser den underjordiska väntsalen med dagsljus.  Den är specifik av flera orsaker. För det första bärs isolerglasen upp av glasfenor, för det andra är den triangelformad och för det tredje är den inte helt lodrätt utan har en viss vinkel mot marken. Vår uppgift var att ta fram lämpliga infästningar för komplettering av glasgardinväggens arbetsritningar. Underlaget bestod av betongöppningens 3D-mätningar framtagna av lantmätare.

Otaniemi metroojaam klaaslagi

ReferensGlasgardinväggen för Tammerfors Universitetssjukhus

För fasaden på Tammerfors universitetssjukhus huvudentré hade arkitekten designat en glasgardinvägg som vår kund fick i uppdrag att bygga. De hängande glasfenorna är 8 m höga och dimensionerade för upptagning av vindlast på upp till 1,5 kN/m2.

Vi utförde FEM-hållfasthetsberäkningar med angiven vindlast och glasuppdelning för att få fram lämplig tjocklek för fasadglasen samt glasfenornas bredd och tjocklek.

Tampere Ülikooli haigla klaasfassaad

ReferensEstniska Nationalmuseets glasfasad

För estniska Nationalmuseets byggnad projekterades en punktfäst dubbelskalsfasad, totalt på 6500 m2, vilket krävde en speciallösning med lämpligt pris och passande design för fasadens punktfästen.

Standardlösningen med svängpunktfästen kunde inte användas p.g.a. projektets budget och deras opassande form och mått för arkitekten.

Först gjorde vi hållfasthetsberäkningar för glas med aktuell vindlast, vilket visade att optimal glastjocklek för härdat laminerat glas var 8+10 mm.

Eesti Rahva Muuseum klaasfassaad

ReferensVälvt entrétak i glas

Kunden behövde en lösning för ett välvt entrétak i glas med mått 7,2 m x 3 m.  När den initiala planen var att använda en stålram som stödkonstruktion hittade vi i samverkan med kunden en möjlighet att bygga entrétaket utan stålram, med användning av ett standardsystem för RC1-skärmtak i kombination med projektbaserade detaljer. Resultatet blev ett estetiskt entrétak i helglas som passar perfekt ihop med glasfasaden.

curved-edged-glass-canopy

ReferensGlasvägg och -tak till en skolbyggnad

Vår kund deltog i en upphandling där man behövde en speciallösning för ett vindskydd, tak och räcke i glas. Eftersom befintliga ritningar endast bestod av skisser kontaktade kunden oss för en teknisk lösning med prisoffert. Vi tog fram en preliminär teknisk lösning för budgeten och gjorde nödvändiga beräkningar för lämplig glastjocklek utifrån aktuella vindlaster och egenvikt.

klaasekraan_lagi_lmmdv

Tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter, leveranser eller speciallösningar. Hardi svarar gärna på dina frågor. Enklast är det att använda kontaktformuläret nedan.

    Din e-post
    Ditt meddelande
    Kim_veebi2024

    Kim Tönnersen

    Försäljningschef