Vi utför hållfasthetsberäkningar
Estlands och Baltikums största lager för arkitektoniska glasfästen
1600+ projekt i Baltikum och Skandinavien

Kalkylator för beräkning av glasräckets glastjocklek

Rätt dimensionerat glas är extremt viktigt ur säkerhetssynpunkt, eftersom glasets tjocklek har en direkt påverkan på glasräckets hållfasthet. Då beräkning av glasets tjocklek kräver specifika kunskaper och erfarenheter kan det ofta upplevas som problemfyllt hos byggare och projektörer. Här hittar du en kalkylator för beräkning av glastjocklek för helglasräcken och som gäller för våra GP och GPR profilsystem.

Välj räckets höjd (profilens + glasets höjd) och räckets linjelast enligt ditt projekt och du får fram erforderlig glastjocklek:

Räckets höjd
Linjelast

Glastjockleken har beräknats utifrån tillåten böjspänning enligt standarden EN 16612:2019, med användning av FEA-metoden. I beräkningar har ingen hänsyn tagits till glasräckets maximala tillåtna böjstyvhet som kan krävas i olika länders nationella föreskrifter.

ReferensGlasfasaden för parkeringshuset i Solna beach

Parkeringshuset Solna beach i Stockholm med sina 11 våningsplan och unika runda form passar fint ihop med kontorsbyggnaderna i näromgivningen. Parkeringshusets fasad består av glaspartier som är lagda både vågrätt och lodrätt i olika vinklar. Glaspartierna sitter i den bärande stålramen med punktfästen som projekterades och tillverkades speciellt för detta projekt.

Photo: Michael Perlmutter

Klaasfassaad Parking_Garage_Campus_Solna_(c) Michael Perlmutter

Tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter, leveranser eller speciallösningar. Hardi svarar gärna på dina frågor. Enklast är det att använda kontaktformuläret nedan.

    Din e-post
    Ditt meddelande