Vi utför hållfasthetsberäkningar
Estlands och Baltikums största lager för arkitektoniska glasfästen
1600+ projekt i Baltikum och Skandinavien

Vad bör du veta om glasräcken

Denna artikel förklarar viktiga särskiljningar för olika glasräcken utifrån gällande tekniska krav och vår expertis. En vanlig fråga är t.ex. hur tjocka glasskivorna för ett glasräcke måste vara eller vilken typ av räcke är lämpligt att bygga. Det finns aldrig bara ett svar till detta utan allt beror på omständigheterna för projektet. Dock finns det några regler som bör påpekas.

Krav på räckens linjelast

Beträffande räcken bör man känna till att det finns allmänna krav för användning av räcken i Europa. Linjelaster uttrycks i kN/m vilket visar antalet kN horisontella laster som påverkar en meter av den övre räckeskanten.

Till exempel, om vi läger ett jämnt utåtriktat tryck på den övre kanten av ett 3-meters räcke med 3 kN (eller 300 kg), utsätts räcket för en linjelast på 1 kN/m. Linjelaster klassificeras enligt följande:

 • 0,5 kN/m – räcken i bostadsutrymmen
 • 1 kN/m – räcken i allmänna utrymmen
 • 3 kN/m – räcken i utrymmen avsedda som offentliga samlingsplatser (t.ex. åskådarläktare)

Olika typer av glasräcken

Med utgångspunkt från deras struktur kan glasräcken kategoriseras enligt följande:

 • Helglasräcken
  • Fästa med en bottenprofil
  • Punktfästa
 • Glasräcken med stolpar

När det gäller helglasräcken tar glaset självt upp hela lasten och måste av den anledningen vara tjockare än vid fall med räcken med stolpar.

Den allmänna regeln är att för räcken med bottenprofil används härdat laminatglas med en tjocklek på 6+6 mm i bostadsutrymmen (0,5 kN/m), 6+6 mm eller 8+8 mm i offentliga utrymmen (1 kN/m) och 10+10 mm eller 12+12 mm på åskådarläktare (3 kN/m).

I vissa fall används monolitiskt härdade glas med en tjocklek på 10 mm eller 12 mm för glasräcken, men dessa bör inte användas i händelse av fallrisk. För mer detaljerad information gällande lämpliga glastjocklekar för glasräcken med bottenprofil, använd vår kalkylator.

Det är svårare att rekommendera en lämplig glastjocklek för ett punktfäst glasräcke eftersom här behöver även andra faktorer beaktas förutom linjelasten, så som horisontella och vertikala avstånd mellan punkterna.

Dessutom bör man vid användning av punktfästen även ta hänsyn till faktumet att fästhålen i glaset försvagar glaset p.g.a. spänningskoncentrationer runt hålen.

Dock kan man i allmänhet säga att i bostadsutrymmen (0,5 kN/m) kan man använda härdat laminatglas med en tjocklek på 8+8 mm och i offentliga utrymmen (1 kN/m) med en tjocklek på 10+10 mm. I utrymmen avsedda för offentliga sammankomster (3 kN/m) är det inte möjligt att använda punktfästen för glaspartier som skulle vara av lämplig tjocklek.

Lämpliga punktfästen för helglasräcken

Förutom glasets tjocklek måste man även ha i åtanke att diametern för punktfästen lämpliga för glasräcken ligger mellan 45 mm och 60 mm. När mindre punktfästen används genereras en alltför stor punktspänning runt hålen, vilket kan spräcka glaset.

Det horisontella avståndet mellan varje par av punktfästen ska vara maximalt 0,5 meter, dvs. minimalt 4 punktfästen per 1 meter ska användas. Det vertikala avståndet mellan de övre och nedre punktfästena ska vara minst 120 mm från centrum till centrum, men ju större vertikalt avstånd, ju bättre klarar räcket av lasten. Punktfästets avstånd från glaskanten måste motsvara minst 2 gånger glasets tjocklek och i hörn 6 gånger glasets tjocklek.

Last vid glasräcke med stolpar

Vid fall med glasräcken med stolpar kommer stolparna och handledaren fäst vid dem ta emot lasten som läggs på räcket. Ett vanligt material för stolpar och handledare är rostfritt stål, antingen som runda rör med Ø 42,4x2mm eller som rektangulära rör 40x40x2mm, med vilka man kan bygga glasräcken som klarar linjelaster på 1 kN/m om avståndet mellan stolparna är max 1 meter.

Mellan stolparna fästs glaset vanligtvis med glasklämfästen så det finns inget behov av att göra fästhål i glaset. Om fallrisk föreligger är det viktigt att använda laminerat glas med en tjocklek på 4+4 mm, 5+5 mm eller 6+6 mm beroende på projekteringskraven.

Risk för glasens sjunkning

Vid infästning med glasklämfästen ska man tänka på att glaset kan, under vissa omständigheter, börja glida ur klämfästena med tiden. Detta fenomen kan orsakas av t.ex. vibrationer i glaset orsakade av vind, temperaturskiftningar eller av ett tunt skikt olja som finns kvar på glasytan efter behandling.

För att förebygga risken för att glaset glider ner rekommenderar vi att använda låsbrickor för glasklämfästen som kan beställas som tillval för vissa klämfästen. För en del klämfästen ingår redan säkerhetsbrickorna i satsen.

Alternativt kan man använda de medföljande säkerhetsstiften till glasklämfästena, även om dessa kräver att glaset har förborrade hål på rätt ställen.

Krav på glasräcken kan skilja sig åt i olika länder

Det är viktigt att påpeka att de nationella kraven för glasräcken kan vara olika i olika länder. Till exempel krävs det i vissa länder att glasets böjning under last inte överskrider ett visst värde.

I denna artikel beaktas inte de specifika kraven för olika länder. Rekommendationerna här ges utifrån standarden EN1991-1-1:20 00 Eurokod 1: “Laster på bärverk” och utifrån våra egna erfarenheter.

Tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra produkter, leveranser eller speciallösningar. Hardi svarar gärna på dina frågor. Enklast är det att använda kontaktformuläret nedan.

  Din e-post
  Ditt meddelande