Solna parkimismaja klaasfassaad

Stockholm

Parkimismaja Solna beach Stockholmis sobitub hästi oma 11 korruse ja unikaalse ümmarguse vormiga teda ümbritsevate kontorihoonete vahele. Parkimismaja fassaad moodustub klaasitahvlitest, mis asetsevad nii horisontaalselt kui vertikaalselt eri nurkade all. Klaasitahvlid kinnituvad kandva terasraami külge spetsiaalselt antud projekti jaoks projekteeritud ja toodetud punktkinnitustega.

Projekteerimisel võtsime aluseks tuulekoormuse, mille baasil arvutasime sobiva klaasi paksuse. Klaasi paksusest tulenevalt saime klaaside omakaalu, mis määras punktkinnituste kandevõime nõuded. Seoses klaaside asetsemise eripäraga pidime tootma nelja erineva poldi pikkusega punktkinnitused, kusjuures iga klaasi massi on suutelised kandma kaks ülemist punktkinnitust. Ühtlasi arendasime Solna projekti punktkinnituste täpse pingutusjõu tagamiseks välja unikaalse momentvõtme.

Parkimismaja Solna beach avati 31.märtsil 2016 jooksuvõistlusega, kus piirkonna rentnikud pidid jooksma parkimismajas üles ja alla 3km.

First photo: Michael Perlmutter