Savilahti linnaku klaaspiirded ja -varikatused

Kuopio

Fotod Savo Ametikõrgkooli Savilahti linnakust